Nawigacja

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
Basen B
Biblioteka Bibl
Biologia Bio
Chemia Ch
Doradztwo zawodowe DZ
Edukacja dla bezpieczeństwa Bezp
Edukacja wczesnoszkolna EW
EEG EEG
EEG Biofeedback EB
Fizyka Fiz
Funkcjonowanie osobiste i społeczne F O S
Geografia Geo
Gimnastyka korekcyjna GK
Godzina z wychowawcą GW
Historia H
Historia i kultura Kaszub HikK
Historia i społaczeństwo HiS
Informatyka Inf
Język angielski Ang
Język kaszubski Kasz
Język niemiecki Niem
Język polski Pol
Logiczne myślenie Logi
Logopedia Log
Matematyka Mat
Muzyka Muz
Nauki humanistyczne Human
Nauki ścisłe Ścisłe
Opieka medyczna Med
Pedagog Ped
Pedagog/psycholog P
Plastyka Pla
Przyroda Prz
Psycholog Psych
Religia Rel
Rewalidacja Rew
Socjoterapia Soc
Świetlica Świet
Technika Tech
Ter int sensor TIS
Terapia pedagogiczna TP
Umiejętności językowe Język
Wiedza o społeczeństwie Wos
Wspomaganie kl5 Wsp5
Wspomaganie kl6 Wsp6
Wych. fizyczne WF
Wych. fizyczne wybór WFW
Wychowanie do życia w rodzinie Wdżwr
Wychowanie przedszkolne WP
Zaj relaksacyjne Relaks
Zaj uspr ruch ZUR
Zaj.dyd.wyrówn. ZDW
Zaj.emocj.społ. ZES
Zaj.kor.komp. ZKK
Zajęcia dodatkowe ZD
Zajęcia komputerowe Kom
Zajęcia rozwijające komunikowanie się Z R K
Zajęcia techniczne Ztech
Zastępca dyr Zca dyr

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona
    84-240 Reda ul. Rekowska 36
  • 58 673 84 29